Всяка сватба е индивидуална и специална, както и самите Вие. Трябва да вземете някои важни решения и те ще имат траен ефект във Вашия живот. Тези решения ще достигнат връхната си точка в един много специален ден, ден изпълнен с очакване, интимност, вълнение и наслада. Как този прекрасен ден ще бъде фотографски документиран зависи от още едно важно решение...

Кой ще изберете да снима Вашият специален ден?

Може много да се говори за количествената страна на фотографията ...
... Но качествената страна е много по-пълноценна и много по-важна. Светлината и математиката правят добрата снимка ... но умът и сърцето ви правят великата снимка.
И ... заедно ... ние създаваме тези моменти на голямото изкуство.
Не мога да го направя без Вас и начина, по който обичате своя годеник, детето си, кучето си, родителите си. Запомнящи се моменти съществуват в най-малките жестове между Вас. Когато Ви снимам, ние заедно запазваме тези моменти завинаги.
Не се колебайте! Обадете се и попитайте за всичко, което ви интересува!